Efesis 5v16 aprofitant el temps, perquè els dies són dolents. ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι.

Data: 
2015-10-16, divendres
Comentari: 

Efesis 5v16 aprofitant el temps, perquè els dies són dolents.

ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι.