Efesis 5v20 donant sempre gràcies per totes les coses al Déu i Pare en el Nom del nostre Senyor Jesu-Crist. εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ πατρί,

Data: 
2015-10-20, dimarts
Comentari: 

Efesis 5v20 donant sempre gràcies per totes les coses al Déu i Pare en el Nom del nostre Senyor Jesu-Crist.

εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ πατρί,