Efesis 5v21 Sotmeteu-vos els uns als altres en el temor de Déu. ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Θεοῦ.

Data: 
2015-10-21, dimecres
Comentari: 

Efesis 5v21 Sotmeteu-vos els uns als altres en el temor de Déu.

ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Θεοῦ.