Efesis 6v13 Per això, preneu tota l’armadura de Déu, a fi que pugueu resistir en el dia dolent i, després de fer totes les coses, estar ferms. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, καὶ ἅπαντα κατεργασά

Data: 
2016-01-02, dissabte
Comentari: 

Efesis 6v6 no pas servint a la vista, com els qui volen plaure els homes, sinó com a servents del Crist, fent de cor la voluntat de Déu,

μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλείαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυχῆς,