Efesis 6v7

Data: 
2016-01-03, diumenge
Comentari: 

Efesis 6v7 servint de bon grat, com al Senyor i no com als homes,

μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις·