Efesis 6v11 Vestiu-vos tota l’armadura de Déu, a fi que pugueu estar ferms contra els estratagemes del diable. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου.

Data: 
2016-01-07, dijous
Comentari: 

1. Quan llegeixo un escrit, un missatge, he de discernir si hi puc confiar o no. ¿Puc confiar en aquests mots com a Paraula de Déu? Si penso que són com qualsevol escrit publicitari, per enganyar o per traure diners, no hi posaré pas la confiança. Si estic convençut que SÓN la revelació de Déu inspirada a l'apòstol Pau per a la instrucció del cristià, llavors la meva lectura i aplicació depèn de al confiança que hi posi.

1.1 El cristià viu en guerra constant. D'ençà que Déu el regenerà, ha renunciat a Satanàs i vol viure per adorar Déu. Això provoca un conflicte constant en la ment del cristià: contra la carn (el pensament contrari a Déu), contra el món i contra el diable.

1.2. Per això ens cal vestir (ἐνδύσασθε: imperatiu: poseu-vos per vestit)

1.3 τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ (tota l'armadura de Déu, Lc 11v22; Ef 6v13)

1.4 πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι (finalitat: a fi que pugueu estar ferms)

1.5 πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου (contra els estratagemes del diable: τὰς μεθοδείας la metodologia argumentativa del capitost dels enemics de Déu.
Efesis 6v11 Vestiu-vos tota l’armadura de Déu, a fi que pugueu estar ferms contra els estratagemes del diable.

ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου

____________________________

ἐνδύσασθε: verb imperatiu aorist veu mitjana 2 persona plural: vestir-se (Lc 15v22;. Mt 27v31; Mc 15v20)

Efesis 6v11 Vestiu-vos tota l’armadura de Déu, a fi que pugueu estar ferms contra els estratagemes del diable.

ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου.