Efesis 6v17 I preneu el casc de la salvació i l’espasa de l’Esperit, que és la paraula de Déu; καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ·

Data: 
2016-01-13, dimecres
Comentari: 

Efesis 6v17 I preneu el casc de la salvació i l’espasa de l’Esperit, que és la paraula de Déu;

καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ·