1Pere 1v23 Heu estat regenerats, no pas de llavor corruptible, sinó incorruptible, per mitjà de la paraula viva de Déu, que perdura eternament. ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς, ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα.

Data: 
2016-02-16, dimarts
Comentari: 

1a Pere 1v23 Heu estat regenerats, no pas de llavor corruptible, sinó incorruptible, per mitjà de la paraula viva de Déu, que perdura eternament.

ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς, ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα.

Being born again <313> (5746), not <3756> of <1537> corruptible <5349> seed <4701>, but <235> of incorruptible <862>, by <1223> the word <3056> of God <2316>, which liveth <2198> (5723) and <2532> abideth <3306> (5723) for <1519> ever <165>.