Fets 17v11 Però aquests eren més nobles que els de Tessalònica perquè van rebre la paraula amb tota atenció, examinant cada dia les Escriptures per veure si aquestes coses eren així. οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λό

Data: 
2016-02-19, divendres
Comentari: 

Fets 17v11 Però aquests eren més nobles que els de Tessalònica perquè van rebre la paraula amb tota atenció, examinant cada dia les Escriptures per veure si aquestes coses eren així.

οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως.

<1161> These <3778> were <2258> (5713) more noble <2104> than those in <1722> Thessalonica <2332>, in that they <3748> received <1209> (5662) the word <3056> with <3326> all <3956> readiness of mind <4288>, and searched <350> (5723) the scriptures <1124> daily <2250> <2596>, whether <1487> those things <5023> were <2192> (5722) so <3779>.