Marc 12v29 Jesús li respongué: El primer manament de tots és: Escolta, Israel: El Senyor Déu nostre, el Senyor és u. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὅτι Πρώτη πασῶν τῶν ἐντολῶν, Ἄκουε, Ἰσραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, Κύριος εἷς ἐστί·

Data: 
2016-04-01, divendres
Comentari: 

Marc 12v29 Jesús li respongué: El primer manament de tots és: Escolta, Israel: El Senyor Déu nostre, el Senyor és u.

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὅτι Πρώτη πασῶν τῶν ἐντολῶν, Ἄκουε, Ἰσραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, Κύριος εἷς ἐστί·

And <1161> Jesus <2424> answered <611> (5662) him <846>, The <3754> first <4413> of all <3956> the commandments <1785> is, Hear <191> (5720), O Israel <2474>; The Lord <2962> our <2257> God <2316> is <2076> (5748) one <1520> Lord <2962>: