Daniel 7v12 I pel que fa a la resta de les bèsties, els van desposseir de llur domini, i els fou donada una prolongació de vida, fins a un temps i un moment determinats.  וּשְׁאָר֙ חֵֽיוָתָ֔א הֶעְדִּ֖יו שָׁלְטָנְה֑וֹן וְאַרְכָ֧ה בְחַיִּ֛ין יְהִ֥יבַת לְה֖

Data: 
2018-07-12, dijous
Comentari: 

Daniel 7v12 I pel que fa a la resta de les bèsties, els van desposseir de llur domini, i els fou donada una prolongació de vida, fins a un temps i un moment determinats. וּשְׁאָר֙ חֵֽיוָתָ֔א הֶעְדִּ֖יו שָׁלְטָנְה֑וֹן וְאַרְכָ֧ה בְחַיִּ֛ין יְהִ֥יבַת לְה֖וֹן עַד־זְמַ֥ן וְעִדָּֽן׃  As concerning the rest <07606> of the beasts <02423>, they had their dominion <07985> taken away <05709> (08684): yet their lives <02417> were prolonged <03052> (08753) for <05705> a season <02166> and time <05732>.