Marc 3v14 I en va designar dotze perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar, καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν

Data: 
2019-03-14, dijous
Comentari: 

Marc 3v14 I en va designar dotze perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar,καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσεινAnd <2532> he ordained <4160> (5656) twelve <1427>, that <2443> they should be <5600> (5753) with <3326> him <846>, and <2532> that <2443> he might send <649> <0> them <846> forth <649> (5725) to preach <2784> (5721),