Lluc 10v23 I es girà vers els deixebles i els digué en privat: Feliços els ulls que veuen les coses que vosaltres veieu. καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπε, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. En <2532> Zich kerende <4762> (5651) na

Data: 
2021-10-23, dissabte
Comentari: 

Lluc 10v23 I es girà vers els deixebles i els digué en privat: Feliços els ulls que veuen les coses que vosaltres veieu.καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπε, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε.En <2532> Zich kerende <4762> (5651) naar <4314> de discipelen <3101>, zeide Hij <2036> (5627) tot hen alleen <2398> <2596>: Zalig <3107> zijn de ogen <3788>, die <3588> zien <991> (5723), hetgeen <3739> gij <5210> ziet <991> (5719).And <2532> he turned him <4762> (5651) unto <4314> his disciples <3101>, and said <2036> (5627) privately <2398> <2596>, Blessed <3107> are the eyes <3788> which <3588> see <991> (5723) the things that <3739> ye see <991> (5719):BCI  Lluc 10v23 Després es va girar cap als deixebles i, a part, els digué: «Feliços els ulls que veuen el que vosaltres veieu!CCC  Lluc 10v23 I es girà vers els deixebles i els digué en privat: Feliços els ulls que veuen les coses que vosaltres veieu.