Hebreus 7v21 perquè, aquells esdevenien sacerdots sense que hi hagués cap jurament, ell, en canvi, amb jurament per aquell que li diu: El Senyor ha jurat i no se’n penedirà: Tu ets sacerdot per sempre, segons l’ordre de Melquisedec. (οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκ

Data: 
2024-07-21, diumenge
Comentari: 

Hebreus 7v21 perquè, aquells esdevenien sacerdots sense que hi hagués cap jurament, ell, en canvi, amb jurament per aquell que li diu: El Senyor ha jurat i no se’n penedirà: Tu ets sacerdot per sempre, segons l’ordre de Melquisedec.(οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν, Ὤμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ)· En <2532> voor <2569> zoveel <3745> het niet <3756> zonder <5565> eedzwering <3728> is geschied, (want <1063> genen zijn <1526> (5748) wel <3303> zonder <5565> eedzwering <3728> priesters <2409> geworden <1096> (5756); 21 Maar <1161> Deze met <3326> eedzwering <3728>, door <1223> Dien, Die tot <4314> Hem <846> gezegd heeft <3004> (5723): De Heere <2962> heeft gezworen <3660> (5656), en <2532> het zal Hem niet <3756> berouwen <3338> (5700): Gij <4771> zijt Priester <2409> in <1519> der eeuwigheid <165> naar <2596> de ordening <5010> van Melchizedek <3198>).GNV  Hebreus 7v20 And for as much as it is not without an othe (for these are made Priestes without an othe: 21 But this is made with an othe by him that said vnto him, The Lord hath sworne, and will not repent, Thou art a Priest for euer, after the order of Melchi-sedec)And <2532> inasmuch as <2596> <3745> not <3756> without <5565> an oath <3728> he was made priest: 21 (For <1063> those priests <2409> were <3303> <1526> (5748) made <1096> (5756) without <5565> an oath <3728>; but <1161> this with <3326> an oath <3728> by <1223> him that said <3004> (5723) unto <4314> him <846>, The Lord <2962> sware <3660> (5656) and <2532> will <3338> <0> not <3756> repent <3338> (5700), Thou <4771> art a priest <2409> for <1519> ever <165> after <2596> the order <5010> of Melchisedec <3198>:)BCI  Hebreus 7v20 Tot això no s'ha pas realitzat sense jurament. Perquè, mentre que aquells sacerdots eren instituïts sense cap jurament, 21 Jesús ho ha estat amb el jurament d'aquell qui li va dir: El Senyor no es desdiu del que jurà: Ets sacerdot per sempre.1CCC  Hebreus 7v20 I atès que no fou sense jurament, 21 perquè, aquells esdevenien sacerdots sense que hi hagués cap jurament, ell, en canvi, amb jurament per aquell que li diu: El Senyor ha jurat i no se’n penedirà: Tu ets sacerdot per sempre, segons l’ordre de Melquisedec.