Joan 3v5 Jesús respongué: En veritat, en veritat et dic, si un no naix de l’aigua i de l’Esperit, no pot entrar en el regne de Déu. ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν

Data: 
2024-03-05, dimarts
Comentari: 

Joan 3v5 Jesús respongué: En veritat, en veritat et dic, si un no naix de l’aigua i de l’Esperit, no pot entrar en el regne de Déu.ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.SVV  Joan 3v5 Jezus <2424> antwoordde <611> (5662): Voorwaar <281>, voorwaar <281> zeg Ik <3004> (5719) u <4671>: Zo <1347> iemand <5100> niet <3361> geboren wordt <1080> (5686) uit <1537> water <5204> en <2532> Geest <4151>, hij kan <1410> (5736) in <1519> het Koninkrijk <932> Gods <2316> niet <3756> ingaan <1525> (5629).GNV  Joan 3v5 Iesus answered, Verely, verely I say vnto thee, except that a man be borne of water and of the Spirite, hee can not enter into the kingdome of God.Jesus <2424> answered <611> (5662), Verily <281>, verily <281>, I say <3004> (5719) unto thee <4671>, Except <3362> a man <5100> be born <1080> (5686) of <1537> water <5204> and <2532> of the Spirit <4151>, he cannot <3756> <1410> (5736) enter <1525> (5629) into <1519> the kingdom <932> of God <2316>.BCI  Joan 3v5 Jesús respongué: «En veritat, en veritat t'ho dic: ningú no pot entrar al Regne de Déu si no neix de l'aigua i de l'Esperit.1CCC  Joan 3v5 Jesús respongué: En veritat, en veritat et dic, si un no naix de l’aigua i de l’Esperit, no pot entrar en el regne de Déu.