Psalm 119v58 (19-119v58-ps)

SUPLICAR...
Ps 119v10 Amb tot el meu cor t’he cercat: no em deixis desviar dels teus manaments.