Romans 8v31 ¶ Què direm, doncs, a aquestes coses? Si Déu és per nosaltres, qui contra nosaltres? ¶ Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ᾽ ἡμῶν;

Data: 
2011-02-01, dimarts
Comentari: 

Romans 8v31 ¶ Què direm, doncs, a aquestes coses? Si Déu és per nosaltres, qui contra nosaltres?

¶ Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ᾽ ἡμῶν;

¶ What <5101> shall we <2046> <0> then <3767> say <2046> (5692) to <4314> these things <5023>? If <1487> God <2316> be for <5228> us <2257>, who <5101> can be against <2596> us <2257>?