Mateu 5v48 Per tant, vosaltres sigueu perfectes com el vostre Pare que és en els cels és perfecte. ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστι.

Data: 
2013-08-16, divendres
Comentari: 

Mateu 5v48 Per tant, vosaltres sigueu perfectes com el vostre Pare que és en els cels és perfecte.

ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστι.

Be <2071> (5704) ye <5210> therefore <3767> perfect <5046>, even <5618> as your <5216> Father <3962> which <3588> is in <1722> heaven <3772> is <2076> (5748) perfect <5046>.