Mateu 6v29 I jo us dic que ni Salomó, en tota la seva esplendor, no es vestí com un d’ells. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.

Data: 
2013-09-13, divendres
Comentari: 

Mateu 6v29 I jo us dic que ni Salomó, en tota la seva esplendor, no es vestí com un d’ells.

λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.

And yet <1161> I say <3004> (5719) unto you <5213>, That <3754> even <3761> <0> Solomon <4672> in <1722> all <3956> his <846> glory <1391> was <4016> <0> not <3761> arrayed <4016> (5639) like <5613> one <1520> of these <5130>.