Mateu 6v32 Perquè són els gentils que s’afanyen per totes aquestes coses, i el vostre Pare celestial ja sap que teniu necessitat de totes aquestes coses. πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

Data: 
2013-09-16, dilluns
Comentari: 

Mateu 6v32 Perquè són els gentils que s’afanyen per totes aquestes coses, i el vostre Pare celestial ja sap que teniu necessitat de totes aquestes coses.

πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

(For <1063> after <1934> <0> all <3956> these things <5023> do the Gentiles <1484> seek <1934> (5719):) for <1063> your <5216> heavenly <3770> Father <3962> knoweth <1492> (5758) that <3754> ye have need <5535> (5719) of all <537> these things <5130>.