Mateu 7v15 Guardeu-vos dels falsos profetes, que vénen a vosaltres amb vestits d’ovella però per dintre són llops rapaços. Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.

Data: 
2015-02-23, dilluns
Comentari: 

Mateu 7v15 Guardeu-vos dels falsos profetes, que vénen a vosaltres amb vestits d’ovella però per dintre són llops rapaços.

Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.