Joan 1v3 Per ell foren fetes totes les coses, i sense ell res no fou fet del que ha estat fet. πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.

Data: 
2015-03-31, dimarts
Comentari: 

Joan 1v3 Per ell foren fetes totes les coses, i sense ell res no fou fet del que ha estat fet.

πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.