Joan 1v35 L’endemà Joan era allà una altra vegada, i dos dels seus deixebles. Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης, καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο·

Data: 
2015-06-03, dimecres
Comentari: 

Joan 1v35 L’endemà Joan era allà una altra vegada, i dos dels seus deixebles.

Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης, καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο·