Joan 1v37 I els dos deixebles l’escoltaren parlar, i van seguir Jesús. καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.

Data: 
2015-06-07, diumenge
Comentari: 

Joan 1v37 I els dos deixebles l’escoltaren parlar, i van seguir Jesús.

καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.