Efesis 5v8 Perquè en altre temps éreu tenebra, però ara sou llum en el Senyor: camineu com a fills de la llum. ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε

Data: 
2015-07-25, dissabte
Comentari: 

Efesis 5v8 Perquè en altre temps éreu tenebra, però ara sou llum en el Senyor: camineu com a fills de la llum.

ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε

_______________________________________________________________________

Lluc 16v8 I l’amo va lloar l’administrador injust per haver obrat amb seny; perquè els fills d’aquest món són més assenyats en la seva pròpia generació que no pas els fills de la llum.

Joan 12v36 Mentre teniu la llum, creieu en la llum, a fi que sigueu fills de la llum. Jesús va dir aquestes paraules, i se n’anà i s’amagà d’ells.

Act 26v18 perquè els obris els ulls, a fi que es converteixin de les tenebres a la llum, i de la potestat de Satanàs a Déu, perquè rebin la remissió dels pecats i l’herència entre els santificats per la fe en mi.

Joan 8:12 Llavors Jesús els va parlar una altra vegada, dient: Jo sóc la llum del món, el qui em segueix no caminarà en la fosca, sinó que tindrà la llum de la vida.

Efesis 2v2 en què abans vau caminar, segons el corrent d’aquest món, segons el príncep de la potestat de l’aire, l’esperit que ara actua en els fills de desobediència,

Colossencs 1v13 Ell ens alliberà de la potestat de la tenebra, i ens traslladà al regne del Fill del seu amor,

1Tessalonicencs 5v4 Però vosaltres, germans, no sou en la tenebra, perquè aquell dia us sorprengui com un lladre:

1Tessalonicencs 5v5 tots vosaltres sou fills de la llum i fills del dia, no som de la nit ni de la tenebra.

------------------------------------------------------------

23-Isaïes 9v2 El poble que caminava en la tenebra va veure una gran llum, als qui habitaven en la regió de l’ombra de la mort, la llum els ha resplendit.

Mateu 5v14 Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar una ciutat posada dalt d’una muntanya.

Joan 1v5 I la llum resplendeix en la tenebra, i la tenebra no la comprengué.

Romans 13v12 La nit és avançada, i el dia s’ha atansat. Llancem fora, doncs, les obres de la fosca, i vestim-nos de les armes de la llum.

Filipencs 2v15 a fi que sigueu irreprensibles i senzills, fills de Déu sense taca, enmig d’una generació desviada i pervertida, entre els quals apareixeu com llums en el món.

1/2 Pere 2v9 Però vosaltres sou llinatge escollit, un sacerdoci reial, una nació santa, un poble adquirit, perquè proclameu les excel·lències d’aquell que us ha cridat de les tenebres a la seva llum admirable.

Levític 11v45 Perquè jo sóc Jahveh, que us faig pujar de la terra d’Egipte per ser el vostre Déu. I sereu sants, perquè jo sóc sant.

Levític 20v7 I us santificareu, doncs, i sereu sants, perquè jo sóc Jahveh, el vostre Déu.

23-Isaïes 2v5 Oh casa de Jacob, vine, i caminarem en la llum de Jahveh.

23-Isaïes 42v6 Jo, Jahveh, et vaig cridar d’acord amb la justícia, i agafaré la teva mà, i et guardaré, i et donaré com a pacte per al poble, com a llum de les nacions;

23-Isaïes 42:7 per obrir els ulls dels cecs, per fer sortir de la presó els captius, de la casa d’empresonament els qui seuen en la tenebra.

23-Isaïes 42v16 I faré anar els cecs per un camí que no coneixen, els faré trepitjar per senderes que no coneixen; davant seu faré tornar la foscor en llum, i els llocs abruptes els faré tornar una plana. Aquestes són les coses que els faré, i no els deixaré.

23-Isaïes 49:6 i diu: És massa poc que tu siguis el meu servent per aixecar les tribus de Jacob, i per fer tornar els preservats d’Israel. Jo també et donaré com a llum dels gentils, per ser la meva salvació fins a l’extrem de la terra.

23-Isaïes 60v1 Aixeca’t, brilla, perquè la teva llum ha vingut, i la glòria de Jahveh s’ha alçat sobre tu.

23-Isaïes 60v2 Perquè, heus aquí, la tenebra cobrirà la terra, i la tenebra espessa cobrirà els pobles, però Jahveh s’alçarà sobre teu, i la seva glòria serà vista sobre tu.

23-Isaïes 60v3 I les nacions caminaran a la teva llum, i els reis, al resplendor del teu llevant.

23-Isaïes 60v19 El sol no serà més la teva llum de dia, i la resplendor de la lluna no t’il·luminarà: sinó que Jahveh serà per a tu la llum eterna, i el teu Déu, la teva glòria.

23-Isaïes 60v20 El teu sol no es pondrà mai més, i la teva lluna no minvarà: perquè Jahveh serà per a tu la llum eterna, i els dies del teu dol s’acabaran.

Mateu 4v16 El poble que habitava en la tenebra veié una gran llum, i als qui seien en la regió i ombra de la mort la llum els ha resplendit.

Mateu 6v23 Però si el teu ull és dolent, tot el teu cos estarà a les fosques. Si, doncs, la llum que hi ha en tu és foscor, com serà de gran la foscor?

Lluc 1v79 per il·luminar els qui estan asseguts en la fosca i l’ombra de la mort, per encaminar els nostres peus pel camí de la pau.

Joan 1v4 En ell era la vida, i la vida era la llum dels homes.

Joh 3v19 I aquesta és la condemnació, que la llum vingué al món, i els homes s’estimaren més la tenebra que la llum, perquè llurs obres eren dolentes.

Joan 12v35 Llavors Jesús els digué: Encara per una mica de temps la llum és amb vosaltres. Camineu mentre teniu la llum, a fi que la tenebra no us sorprengui; perquè el qui camina en la tenebra no sap on va.

Romans 1v21 Perquè tot i havent conegut Déu, no el glorificaren com a Déu i no li donaren gràcies, sinó que esdevingueren vans en els seus raonaments, i el seu cor insensat s’enfosquí.

Romans 12v1 Us exhorto, doncs, germans, per les misericòrdies de Déu, a oferir els vostres cossos com a sacrifici vivent, sant, agradable a Déu, que és el vostre culte racional;

46-1Corintis 1:30 És per ell que vosaltres sou en Crist-Jesús, el qual ha esdevingut per a nosaltres saviesa de Déu i justícia i santificació i redempció:

2Corintis 4v6 Perquè Déu, que digué: De les tenebres resplendeixi la llum, és el qui ha resplendit en els nostres cors per la llum del coneixement de la glòria de Déu en el rostre de Jesu-Crist.

2Corintis 6v14 No us uniu amb jou desigual amb els incrèduls, perquè, ¿quina participació hi ha entre la justícia i la manca de llei? Quina comunió té la llum amb la tenebra?

Efesis 2v1 I vosaltres éreu morts en les ofenses i els pecats,

Efesis 2v11 Per tant, recordeu que abans vosaltres, els gentils en la carn, anomenats incircumcisió per la que s’anomena circumcisió, feta amb la mà en la carn,

Efesis 2v12 éreu en aquell temps sense Crist, aliens a la ciutadania d’Israel i estrangers als pactes de la promesa, no tenint esperança, i sense Déu en el món.

Efesis 4v18 tenen l’enteniment enfosquit, estan alienats de la vida de Déu a causa de la ignorància que hi ha en ells, a causa de l’enduriment del seu cor;

Colossencs 3v12 Vestiu-vos, doncs, com a escollits de Déu, sants i estimats, amb entranyes de misericòrdia, amb benignitat, humilitat, mansuetud, longanimitat;

Titus 3v3 Que també nosaltres érem en un altre temps insensats, desobedients, extraviats, servint desitjos i plaers de tota mena, vivint en malícia i enveja, detestables, odiant-nos els uns als altres.

1Joan 1v7 Però si caminem en la llum, com ell és en la llum, tenim comunió els uns amb els altres, i la sang de Jesu-Crist, el seu Fill, ens neteja de tot pecat.

1Joan 2v8 També us escric un manament nou, cosa que és veritable en ell i en vosaltres, perquè la tenebra s esvaeix, i la veritable llum ja resplendeix.

1Joan 2v9 El qui diu que és en la llum, i odia el seu germà, fins ara és en la tenebra.