Efesis 6v1 Fills, obeïu els vostres pares en el Senyor, perquè això és just. Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ· τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον.

Data: 
2015-12-27, diumenge
Comentari: 

Efesis 6v1 Fills, obeïu els vostres pares en el Senyor, perquè això és just.

Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ· τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον.