Efesis 6v2 Honra el teu pare i la teva mare, aquest és el primer manament amb una promesa, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα (ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ),

Data: 
2015-12-28, dilluns
Comentari: 

Efesis 6v2 Honra el teu pare i la teva mare, aquest és el primer manament amb una promesa,

Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα (ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ),