Marc 12v31 I el segon és semblant a aquest: Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix. No hi ha cap manament més gran que aquests. καὶ δευτέρα ὁμοία αὕτη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι.

Data: 
2016-04-03, diumenge
Comentari: 

Marc 12v31 I el segon és semblant a aquest: Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix. No hi ha cap manament més gran que aquests.

καὶ δευτέρα ὁμοία αὕτη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι.

And <2532> the second <1208> is like <3664>, namely this <3778> (5625) <846>, Thou shalt love <25> (5692) thy <4675> neighbour <4139> as <5613> thyself <4572>. There is <2076> (5748) none <3756> other <243> commandment <1785> greater <3187> than these <5130>.