1Corintis 1v17 Perquè Crist no m’envià a batejar, sinó a predicar l’evangeli, no pas amb saviesa de paraula, a fi que no sigui feta vana la creu de Crist. οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾽ εὐαγγελίζεσθαι· οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ στα

Data: 
2016-10-17, dilluns
Comentari: 

1Corintis 1v17 Perquè Crist no m’envià a batejar, sinó a predicar l’evangeli, no pas amb saviesa de paraula, a fi que no sigui feta vana la creu de Crist.

οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾽ εὐαγγελίζεσθαι· οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

For <1063> Christ <5547> sent <649> (5656) me <3165> not <3756> to baptize <907> (5721), but <235> to preach the gospel <2097> (5733): not <3756> with <1722> wisdom <4678> of words <3056>, lest <3363> the cross <4716> of Christ <5547> should be made of none effect <2758> (5686).