Romans 3v7 Perquè si la veritat de Déu, a través de la meva mentida encara ha abundat més per a la seva glòria, ¿per què se’m jutja a mi encara com a pecador? εἰ γὰρ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁ

Data: 
2017-09-07, dijous
Comentari: 

Romans 3v7 Perquè si la veritat de Déu, a través de la meva mentida encara ha abundat més per a la seva glòria, ¿per què se’m jutja a mi encara com a pecador?εἰ γὰρ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι;For <1063> if <1487> the truth <225> of God <2316> hath more abounded <4052> (5656) through <1722> my <1699> lie <5582> unto <1519> his <846> glory <1391>; why <5101> yet <2089> am <2919> <0> I also <2504> judged <2919> (5743) as <5613> a sinner <268>?