Romans 3v18 No hi ha temor de Déu davant dels seus ulls!  οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

Data: 
2017-09-18, dilluns
Comentari: 

Romans 3v18 No hi ha temor de Déu davant dels seus ulls! οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. There is <2076> (5748) no <3756> fear <5401> of God <2316> before <561> their <846> eyes <3788>.