Romans 3v20 Per tant, cap carn no serà justificada davant d’ell per les obres de la llei: perquè per la llei ve el coneixement del pecat.  διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ· διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.

Data: 
2017-09-20, dimecres
Comentari: 

Romans 3v20 Per tant, cap carn no serà justificada davant d’ell per les obres de la llei: perquè per la llei ve el coneixement del pecat. διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ· διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.