Romans 3v23 ja que tots han pecat i no aconsegueixen la glòria de Déu;  πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,

Data: 
2017-09-23, dissabte
Comentari: 

Romans 3v23 ja que tots han pecat i no aconsegueixen la glòria de Déu; πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,