Romans 3v26 per a la manifestació de la seva justícia en el temps present, a fi que ell sigui just i justificador del qui té la fe en Jesús.  ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ· πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιο

Data: 
2017-09-26, dimarts
Comentari: 

Romans 3v26 per a la manifestació de la seva justícia en el temps present, a fi que ell sigui just i justificador del qui té la fe en Jesús. ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ· πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ.