Filipencs 2v6 el qual, essent en forma de Déu, no considerà com a usurpació el fet d’ésser igual a Déu,  ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἶσα Θεῷ,

Data: 
2018-02-06, dimarts
Comentari: 

Filipencs 2v6 el qual, essent en forma de Déu, no considerà com a usurpació el fet d’ésser igual a Déu, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἶσα Θεῷ, Who <3739>, being <5225> (5723) in <1722> the form <3444> of God, <2316> thought it <2233> (5662) not <3756> robbery <725> to be <1511> (5750) equal <2470> with God <2316>: