Filipencs 2v13 perquè és Déu el qui obra en vosaltres tant el voler com l’obrar, segons la seva bona voluntat.  ὁ Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας.

Data: 
2018-02-13, dimarts
Comentari: 

 Filipencs 2v13 perquè és Déu el qui obra en vosaltres tant el voler com l’obrar, segons la seva bona voluntat. ὁ Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. For <1063> it is <2076> (5748) God <2316> which <3588> worketh <1754> (5723) in <1722> you <5213> both <2532> to will <2309> (5721) and <2532> to do <1754> (5721) of <5228> his good pleasure <2107>.