Filipencs 2v17 Però encara que jo sigui vessat sobre el sacrifici i servei de la vostra fe, me n’alegro i me’n felicito amb tots vosaltres.  ἀλλ᾽ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν·

Data: 
2018-02-17, dissabte
Comentari: 

Filipencs 2v17 Però encara que jo sigui vessat sobre el sacrifici i servei de la vostra fe, me n’alegro i me’n felicito amb tots vosaltres. ἀλλ᾽ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν· Yea <235>, and if <1499> I be offered <4689> (5743) upon <1909> the sacrifice <2378> and <2532> service <3009> of your <5216> faith <4102>, I joy <5463> (5719), and <2532> rejoice with <4796> (5719) you <5213> all <3956>.