Daniel 2v7 Van respondre una segona vegada, i digueren: Que el rei digui el somni als seus servents, i en mostrarem la interpretació.  עֲנ֥וֹ תִנְיָנ֖וּת וְאָמְרִ֑ין מַלְכָּ֕א חֶלְמָ֛א יֵאמַ֥ר לְעַבְד֖וֹהִי וּפִשְׁרָ֥ה נְהַחֲוֵֽה׃

Data: 
2018-08-07, dimarts
Comentari: 

Daniel 2v7 Van respondre una segona vegada, i digueren: Que el rei digui el somni als seus servents, i en mostrarem la interpretació. עֲנ֥וֹ תִנְיָנ֖וּת וְאָמְרִ֑ין מַלְכָּ֕א חֶלְמָ֛א יֵאמַ֥ר לְעַבְד֖וֹהִי וּפִשְׁרָ֥ה נְהַחֲוֵֽה׃ KJG  Daniel 2:7 They answered <06032> (08754) again <08579> and said <0560> (08750), Let the king <04430> tell <0560> (08748) his servants <05649> the dream <02493>, and we will shew <02324> (08681) the interpretation <06591> of it.