Marc 3v8 i una gran gentada va venir a ell de Jerusalem, d’Idumea, de l’altra banda del Jordà i també dels voltants de Tir i de Sidó, perquè havien escoltat totes les coses que feia. καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ

Data: 
2019-03-08, divendres
Comentari: 

Marc 3v8 i una gran gentada va venir a ell de Jerusalem, d’Idumea, de l’altra banda del Jordà i també dels voltants de Tir i de Sidó, perquè havien escoltat totes les coses que feia.καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούσαντες ὅσα ἐποίει, ἦλθον πρὸς αὐτόν.And <2532> from <575> Jerusalem <2414>, and <2532> from <575> Idumaea <2401>, and <2532> from beyond <4008> Jordan <2446>; and <2532> they about <4012> Tyre <5184> and <2532> Sidon <4605>, a great <4183> multitude <4128>, when they had heard <191> (5660) what great things <3745> he did <4160> (5707), came <2064> (5627) unto <4314> him <846>.