Marc 3v23 I els va cridar i els deia en paràboles: ¿Com pot Satanàs expulsar Satanàs? καὶ προσκαλεσάμενος αὐτούς, ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς, Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν;

Data: 
2019-03-23, dissabte
Comentari: 

Marc 3v23 I els va cridar i els deia en paràboles: ¿Com pot Satanàs expulsar Satanàs?καὶ προσκαλεσάμενος αὐτούς, ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς, Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν;And <2532> he called <4341> (5666) them <846> unto him, and said <3004> (5707) unto them <846> in <1722> parables <3850>, How <4459> can <1410> (5736) Satan <4567> cast out <1544> (5721) Satan <4567>?