Marc 7v5 Llavors els fariseus i els escribes li preguntaren: Com és que els teus deixebles no caminen d’acord amb la tradició dels ancians, sinó que mengen el pa amb les mans sense rentar? ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, Διατί οἱ

Data: 
2019-07-05, divendres
Comentari: 

Marc 7v5 Llavors els fariseus i els escribes li preguntaren: Com és que els teus deixebles no caminen d’acord amb la tradició dels ancians, sinó que mengen el pa amb les mans sense rentar?ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, Διατί οἱ μαθηταί σου οὐ περιπατοῦσι κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ ἀνίπτοις χερσὶν ἐσθίουσι τὸν ἄρτον;Then <1899> the Pharisees <5330> and <2532> scribes <1122> asked <1905> (5719) him <846>, Why <1302> walk <4043> (5719) not <3756> thy <4675> disciples <3101> according <2596> to the tradition <3862> of the elders <4245>, but <235> eat <2068> (5719) bread <740> with unwashen <449> hands <5495>?