Marc 7v7 Però m’adoren en va i ensenyen com a doctrines manaments d’homes. μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

Data: 
2019-07-07, diumenge
Comentari: 

Marc 7v7 Però m’adoren en va i ensenyen com a doctrines manaments d’homes.μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.Howbeit <1161> in vain <3155> do they worship <4576> (5736) me <3165>, teaching <1321> (5723) for doctrines <1319> the commandments <1778> of men <444>.