Marc 7v9 I els deia: Fàcilment rebutgeu el manament de Déu per guardar la vostra tradició. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε.

Data: 
2019-07-09, dimarts
Comentari: 

Marc 7v9 I els deia: Fàcilment rebutgeu el manament de Déu per guardar la vostra tradició.καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε.And <2532> he said <3004> (5707) unto them <846>, Full well <2573> ye reject <114> (5719) the commandment <1785> of God <2316>, that <2443> ye may keep <5083> (5661) your own <5216> tradition <3862>.