Marc 7v19 Perquè no entra en el seu cor, sinó en el ventre, i es llança a la comuna. I així declarava purs tots els aliments. ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν· καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται, καθαρίζον πάντα τὰ βρώματα.

Data: 
2019-07-19, divendres
Comentari: 

Marc 7v19 Perquè no entra en el seu cor, sinó en el ventre, i es llança a la comuna. I així declarava purs tots els aliments.ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν· καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται, καθαρίζον πάντα τὰ βρώματα.Because <3754> it entereth <1531> (5736) not <3756> into <1519> his <846> heart <2588>, but <235> into <1519> the belly <2836>, and <2532> goeth out <1607> (5736) into <1519> the draught, <856> purging <2511> (5723) all <3956> meats <1033>?