Marc 7v20 I deia: El que surt de dins de l’home, això és el que contamina l’home. ἔλεγε δὲ ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

Data: 
2019-07-20, dissabte
Comentari: 

Marc 7v20 I deia: El que surt de dins de l’home, això és el que contamina l’home.ἔλεγε δὲ ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.And <1161> he said <3004> (5707), <3754> That which cometh <1607> (5740) out of <1537> the man <444>, that <1565> defileth <2840> (5719) the man <444>.