Marc 7v21 Perquè de dins del cor dels homes provenen els pensaments dolents, adulteris, fornicacions, homicidis,  ἔσωθεν γάρ, ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων, οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, φόνοι,

Data: 
2019-07-21, diumenge
Comentari: 

Marc 7:v21 Perquè de dins del cor dels homes provenen els pensaments dolents, adulteris, fornicacions, homicidis, ἔσωθεν γάρ, ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων, οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, φόνοι, For <1063> from within <2081>, out of <1537> the heart <2588> of men <444>, proceed <1607> (5736) evil <2556> thoughts <1261>, adulteries <3430>, fornications <4202>, murders <5408>,