Marc 7v23 Tots aquests mals provenen de dins, i contaminen l’home. πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται, καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

Data: 
2019-07-23, dimarts
Comentari: 

Marc 7v23 Tots aquests mals provenen de dins, i contaminen l’home.πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται, καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.All <3956> these <5023> evil things <4190> come <1607> (5736) from within <2081>, and <2532> defile <2840> (5719) the man <444>.