Marc 7v25 Perquè havia sentit parlar d’ell una dona, que tenia la seva filleta posseïda per un esperit impur, i vingué i es llançà als seus peus. ἀκούσασα γὰρ γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσε πρὸς τοὺς πόδας

Data: 
2019-07-25, dijous
Comentari: 

Marc 7v25 Perquè havia sentit parlar d’ell una dona, que tenia la seva filleta posseïda per un esperit impur, i vingué i es llançà als seus peus.ἀκούσασα γὰρ γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ·For <1063> a certain woman <1135>, whose <3739> <846> young daughter <2365> had <2192> (5707) an unclean <169> spirit <4151>, heard <191> (5660) of <4012> him <846>, and came <2064> (5631) and fell <4363> (5627) at <4314> his <846> feet <4228>: