Marc 7v26 –Aquesta dona era grega, siro-fenícia de naixement–. I li suplicava que expulsés el dimoni de la seva filla. ἦν δὲ ἡ γυνὴ Ἑλληνίς, Συροφοίνισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς.

Data: 
2019-07-26, divendres
Comentari: 

Marc 7v26 –Aquesta dona era grega, siro-fenícia de naixement–. I li suplicava que expulsés el dimoni de la seva filla.ἦν δὲ ἡ γυνὴ Ἑλληνίς, Συροφοίνισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς.<1161> The woman <1135> was <2258> (5713) a Greek <1674>, a Syrophenician <4949> by nation <1085>; and <2532> she besought <2065> (5707) him <846> that <2443> he would cast forth <1544> (5725) the devil <1140> out of <1537> her <846> daughter <2364>.