Marc 7v28 I ella respongué i li diu: Sí, Senyor. Però fins i tot els gossets mengen sota la taula les engrunes dels fills. ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ, Ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων.

Data: 
2019-07-28, diumenge
Comentari: 

Marc 7v28 I ella respongué i li diu: Sí, Senyor. Però fins i tot els gossets mengen sota la taula les engrunes dels fills.ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ, Ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων.And <1161> she answered <611> (5662) and <2532> said <3004> (5719) unto him, <846> Yes <3483>, Lord <2962>: yet <2532> <1063> the dogs <2952> under <5270> the table <5132> eat <2068> (5719) of <575> the children's <3813> crumbs <5589>.