Marc 7v31 I va tornar a sortir de les comarques de Tir i Sidó, i anà vers la mar de Galilea, per entremig dels termes de la Decàpolis. Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου καὶ Σιδῶνος, ἦλθε πρὸς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως.

Data: 
2019-07-31, dimecres
Comentari: 

Marc 7v31 I va tornar a sortir de les comarques de Tir i Sidó, i anà vers la mar de Galilea, per entremig dels termes de la Decàpolis.Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου καὶ Σιδῶνος, ἦλθε πρὸς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. <2532> again <3825>, departing <1831> (5631) from <1537> the coasts <3725> of Tyre <5184> and <2532> Sidon <4605>, he came <2064> (5627) unto <4314> the sea <2281> of Galilee <1056>, through <303> the midst <3319> of the coasts <3725> of Decapolis <1179>.